מעבר חבר מקבוצה לקבוצה

 • הנחיות:

  1 . חבר שעמד בתנאי חברותו ומבקש להעביר את יתרת תקופת חברותו לקבוצה אחרת צריך להודיע על עזיבתו לקבוצה בה היה חבר עד כה.

  2. לא ניתן להיות מועמד לקבוצה חדשה כל עוד לא נמסרה הודעה על עזיבה לקבוצה הקודמת.

  3. על החבר שעובר קבוצה חלה חובת תשלום של דמי חבר מלאים לשנה (אלא אם לרשות החבר יתרת חברות של 6 חודשים ומעלה).

  4 . כאשר יתקבל החבר לקבוצה החדשה תתווסף לו יתרת חברותו (במידה וקיימת) בנוסף לתקופה של 12 החודשים עבורה שילם.

  5 . התשלום לקבוצה החדשה יתבצע רק לאחר מתן אישור לקבלת החבר, על ידי ועדת חברים.

  6 . יתרת חברותו (במידה וקיימת) תשמר לזכותו עד שנתיים מיום הודעת העזיבה בקבוצה שעזב.

  7 . חבר העובר קבוצה – עובר טקס קבלה בו הוא מתחייב על "קוד האתיקה" אך אינו מקבל ערכה נוספת.

החדשות מ- BNI

  Ajax loader image
Israel Google Analytics Code